درمانی

قطره ایرال وکس برطرف کننده التهاب و خون ريزی ‌لثه ،آفتوز .

Iralvax Drop

وضعیت : موجود

ایران

قیمت : 13,500

تاریخ بروزرسانی قیمت : 2020-01-19 09:20:33 ۰۹:۲۰ - ۹۸/۱۰/۲۹
تعداد بازدید: 1329
موجودی کالا: 3
بدون امتیاز

توضیحات محصول

شماره پروانه ساخت:1228022692

موارد مصرف:
برطرف کننده التهاب و خون ريزی ‌لثه ،آفتوز .

دستور مصرف :

حداقل روزی سه مرتبه  به مقدارکمی با پنبه يا با يک گوش پاک کن محلول را به لثه بماليد.

موارد احتياط ومنع مصرف:

در افراد حسـاس به داروهای گياهی مصـرف آن‌توصيه نمی شود.

عوارض جانبی: مصرف‌بيش از‌حد آن‌ممکن است‌موجب تحريک مخاط لثه ودهان شود.
 

اجزای فرآورده :

هرگرم ژل يا هرميلی ليتر از محلول محـتوی ۱۷۰ ميلی گرم عصاره خشک ريوند و۱۰ ميلی گرم اسيد ساليسيک می باشد.

مواد موثره :

مواد موثره ريوند عبارتنداز : آنتراگليکوزيدهای الوامودين ، امودين ، کريزوفانول ، گليکوزيدهای ديـانتـرون ، رئين ( سنـوزيـد A,B ) و امـلاح اگـزالاتـه آنـها ، هتروديانترون ها شامل پالميدين A,B,C وآنتراکينون های آزاد مانند رئين (۳-۱). ريوند افزون براين دارای مقادير قابل توجهی تانن ( گلوکوگالين واسيد گاليک ) می باشد

آثار فارماکولوژی :

گليکوزيدهای آنتراکينون و تانن واسيدساليسيک موجود دراين فرآورده با پروتئينهای موجوددرمخاط وسلولهای اپی تليال غشاء های مخاطی واکنش ميدهد . در نتيجه مخاط بطورمحکم تری بهم چسبيده ونفوذ پذيری سلولهاکم ميشود . اين فرآيند به قابض شدن(Astringency)معروف است وموجب محافظت لايه بيرونی مخاط لثه ها درمقابل ميکروبـها وموادشيميائی محرک ميشود.همچنين ترشحات غشاء مخاطی دهان راکاهش ميدهد.ايرالوکس مانع رشدباکتريهای استافيلوکوک طلائی، استرپتوکوک،نيسريا،پروتئوس و کانديــــدا البيــــکانس می شود(۱).
تاننهای موجود درژل ومحلول ايرالوکس خون ريزی لثه ها را بند می آورد . اين اثر درنتيجه انقباض عروق موضعی می باشد . افزون براين اثرات ضدميکروبی وضد قارچی تانن موجود در فرآورده موجب جــــــلوگيری از عفونتهای ميکروبی وقارچی درنسج آسيب ديده لثه می شود

تاریخ انقضا:24 ماه

 

 

دیدگاه ها

> برای ثبت نظر باید ابتدا وارد سایت شوید.